Upoznajte
proces izrade

Zatraži ponudu

Proces i izradaprojekta

Pripremna faza – ispitivanje potreba

U ovoj fazi od Vas saznajemo više o Vašoj djelatnosti i osnovnoj svrsi buduće web stranice, npr. služi li ona u prezentacijske svrhe, svrhe marketinga ili preko nje želite ostvarivati direktnu dobit.

Isto tako, da bismo izradili kvalitetnu ponudu moramo saznati pobliže njezin obim i sadržaj, koje ona opcije nudi administratoru (Vama) i korisniku (potencijalnim klijentima) i treba li biti višejezična.

Nakon pobliže analize, na nama je da Vam izradimo i pošaljemo ponudu za tražene usluge. U pripremnoj fazi neki nas potencijalni klijenti žele upoznati i vidjeti jesmo li pouzdan i dugoročan partner.

Proces izrade web stranica

1. faza – Definiranje odnosa
  • prihvaćanje ponude
  • potpisivanje ugovora o suradnji u kojem definiramo sve međusobne obaveze i sva prava
2. faza - Dizajn web stranice
  • ponovno definiranje sadržaja i funkcionalnosti web stranice i aplikacije
  • nakon što od Vas dobijemo osnovne smjernice oko dizajna, kreće se u izradu prijedloga dizajna
  • dizajn se dorađuje do konačne potvrde s Vaše strane
3. faza – Izrada web stranice
  • faza u kojoj se kreće u samu izradu web stranica
  • rješava se pitanje definiranja imena domene, njene registracije i smještaja web stranica
4. faza – Provjera sadržaja i funkcionalnost web stranica (testiranje)
  • kompletan sadržaj web stranica postavlja se na neutralan link, a ne na Vašu domenu
  • pregledava se sadržaj i funkcionalnost te ispravljaju eventualni propusti
5. faza – Postavljanje web stranica
  • nova web stranica se postavlja na pripadajuću domenu i poslužitelj